Lirik Sholawat Nabi Terupdate | Habib Syech |Syubbanul Muslimin|Ar-Rahmah


Dalam kesempatan kali ini, saya akan menawarkan lirik sholawat yang paling lengkap. Dari aneka macam sumber dan pilihan, silahkan simak beberapa kumpulan lirik sholawat ini dan biar bermanfaat!
 saya akan menawarkan lirik sholawat yang paling lengkap Lirik Sholawat Nabi Terupdate | Habib Syech |Syubbanul Muslimin|Ar-Rahmah

Lirik Sholawat Lil Abi Wal Ummi


Allahumma Sholli Wa Salim ’Alaa
Sayyidina Muhammadin
Adaddama Fil ’Ilmillahi Sholata
Daimata Bidawamin Mulkillahi
Lil Abi Wal Ummi Huququn Wajibun
Antal Minal Anna Biha Mutholabun
Innadaya Kafashri’u Murobbiya…
Waaghfiru Inkhotafaka Mushliyan
Allahumma Sholli Wa Salim ’Alaa
Sayyidina Muhammadin
Adaddama Fil ’Ilmillahi Sholata
Daimata Bidawamin Mulkillahi
Allahumma Sholli Wa Salim ’Alaa
Sayyidina Muhammadin
Adaddama Fil ’Ilmillahi Sholata
Daimata Bidawamin Mulkillahi
’Alaika Antal Taftahilla Allahumma
Maghma Yakun Malan Yakunu
Walaisal inti tahlufi fi’ili faqood
Ma Adasa Bidwaliu Fissaqor
Allahumma Sholli Wa Salim ’Alaa
Sayyidina Muhammadin
Adaddama Fil ’Ilmillahi Sholata
Daimata Bidawamin Mulkillahi
Allahumma Sholli Wa Salim ’Alaa
Sayyidina Muhammadin
Adaddama Fil ’Ilmillahi Sholata
Daimata Bidawamin Mulkillahi
Lirik Sholawat Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
(Sidi Muhammad Amin Khubtsi
Habibin Nabi 2x)
Ahmadukallahumma Hamdan Mustamir
’Adda Athoyakallati Latan Hashier
Musholliyan Alaa Khitamil Anbiyaa
(Wal ‘Ali Washohobil Hudatil Athqiyaa 2x)
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
(Sidi Muhammad Amin Khubtsi
Habibin Nabi 2x)
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
(Sidi Muhammad Amin Khubtsi
Habibin Nabi 2x)
La Fakhro Lil Binti Bimal Basin Wamaa
Bihi Thohallat Min Huliyyin Innama
Fakhrol Fata Libil Uluu Biuladaabi
(Labil Jamali Wal Hariri Wa dzahabi 2x)
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi
(Sidi Muhammad Amin Khubtsi
Habibin Nabi 2x)
Lirik Shalawat Badar
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Thoha Rosulillah
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Yasiin Habibillah
Tawasalna Bibismillah
Wabil Hadi Rosulillah
Wakulli Mujahidin lillah
Bi Ahlil Badri Ya Allah
Ilahi Sallimil Ummah
Minal ’Afaati Wan Niqmah
Wamin Hammin Wamin Ghummah
Bi Ahlil Badri Ya Allah
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Thoha Rosulillah
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Yasiin Habibillah
Tawasalna Bibismillah
Wabil Hadi Rosulillah
Wakulli Mujahidin lillah
Bi Ahlil Badri Ya Allah
Ilahi fil Waakrimna
Minaili Maqoolibil Minna
Wadhof’imasa ’Atin Anna
Bi Ahlil Badri Ya Allah
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Thoha Rosulillah
Sholatullah Salamullahi
‘Alaa Yasiin Habibillah
Tawasalna Bibismillah
Wabil Hadi Rosulillah
Wakulli Mujahidin lillah
Bi Ahlil Badri Ya Allah
Lirik Sholawat Ya Abaz Zahro
Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ya ’Aunal Ghoribi Ya Nurozzholami
Ya Syafi’al Kholqi Ya Habibi
Salam ’Alaika Salam ’Alaika
Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ya Abal Qoshimi Ya Abaz Zahro-i
Ya Jaddal Husaini Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ya Thoha Thohibi Ya Muhyil Qulubi
Ya Qurrotaini Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ya Shofwatallahi Ya Rosulallahi
Ya Habiballlahi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika
Lirik Sholawat Ummi
Ummi Yalahnan ’Asyaqohu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi Yalahnan ’Asyaqohu
Wansyidan Dauman Ansyuduhu
Fikulli Makanin Adzkuruhu
Wa Adzhollu Adzollu Uroddiduhu
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi Ya Ruuhi Wa Hayati
Ya Bahjatan Nafsi Wal Munati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati
Unsi Fil Hadhiri Wal Ati
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Allahu Ta’ala Aushoni
Fissirri Walau Fil ’Ilani
Bilbirri Laki Wal Ihsani
Bilbirri Laki Wal Ihsani
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ismuki Man Khusyun Fi Qolbi
Hubbuki Yahdiini Fi Darbi
Wadhu’aiyah Fadzuki Robbi
Wadhu’aiyah Fadzuki Robbi
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Ummi… Ummi… Ummi… Ummi…
Lirik Sholawat Nurul Musthofa
Nurul Musthofa Nurul Musthofa
Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad Khoiril Mursalin
Allahul Jalal Athokal Jamal
Allahul Jalal Athokal Jamal
Ya Syamsal Kamal Ya Nurol ’Aini
Nurul Musthofa Nurul Musthofa
Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad Khoiril Mursalin
Kafaka Fadhlan Fil ’Ulal A’laa
Kafaka Fadhlan Fil ’Ulal A’laa
Danafatadalla Khobal Khusain
Nurul Musthofa Nurul Musthofa
Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad Khoiril Mursalin
Ya Allah Ya Badii’ Balighna Jamii’
Ya Allah Ya Badii’ Balighna Jamii’
Hadhrotasyafi Khoiri Tsaqolain
Nurul Musthofa Nurul Musthofa
Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad Khoiril Mursalin
Ya Khoiro Mu’ti Ausin Sholati
Ya Khoiro Mu’ti Ausin Sholati
Lisirridzati Nuril Kaunain
Nurul Musthofa Nurul Musthofa
Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad Khoiril Mursalin
Lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Man lahul Jaa ’Indallah
Innal Musii Inna Qodja’uu
Lidzambi Ya Astagfirunallah
Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Man lahul Jaa ’Indallah
Innal Musii Inna Qodja’uu
Lidzambi Ya Astagfirunallah
Ya Sayyidar Rusli Ya Thohir
Ya Ghoyatal Qoshdi Wasyani
Sholla ’Alaikal ’Alal Qodiir
Fikulli Waakhtim Wa Ahyani
Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Man lahul Jaa ’Indallah
Innal Musii Inna Qodja’uu
Lidzambi Ya Astagfirunallah
Ya Sayyidar Rusli Ya Thohir
’Abduk ‘Alaa Babikum Hami
Daim Limaan Rufiku Syakir
Fikulli Waakhtim Wa Ahyani
Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Man lahul Jaa ’Indallah
Innal Musii Inna Qodja’uu
Lidzambi Ya Astagfirunallah
Ya Ahlal Baiti Rasulillah
Ya Ahlal Karoom Wa Ahlal Wafa’
Ghitsu Ubaidan Qod Hafaa
Haair Mudhoii Ilil Ma’ad
Ya Sayyidi Ya Rasulallah
Ya Man lahul Jaa ’Indallah
Innal Musii Inna Qodja’uu
Lidzambi Ya Astagfirunallah
Lirik Sholawat Annabiy Shollu ’Alaihi
Annabiy Shollu ’Alaihi
Sholawatullahi ’Alaihi
Wayam Na’ul Barokah
Kulluman Sholla ’Alaihi
Annabiy Ya Hadhirin ’Ilamu ’Ilmal Yakin
Annabiy Ya Hadhirin ’Ilamu ’Ilmal Yakin
Annarobbal ’Alamiin Faradhosholawatullahi ’Alaihi
Annabiy Shollu ’Alaihi
Sholawatullahi ’Alaihi
Wayam Na’ul Barokah
Kulluman Sholla ’Alaihi
Annabiy Ya Manhadhor Annabiy Khoirul Basyar
Annabiy Ya Manhadhor Annabiy Khoirul Basyar
Mandana Lahul Qomar Wanazal Salam ’Alaihi
Annabiy Shollu ’Alaihi
Sholawatullahi ’Alaihi
Wayam Na’ul Barokah
Kulluman Sholla ’Alaihi
Annabiy Dzakal ’Aruus Dzikruhu Yuhyi Nufuus
Annabiy Dzakal ’Aruus Dzikruhu Yuhyi Nufuus
Annashoro Wal Majus Aslamu Baina Yadaihi
Alhasan Tsumal Husain Linnabi qurrotul ’Aini
Alhasan Tsumal Husain Linnabi qurrotul ’Aini
Nuruhum Kalkaukabain Jadduhum Shollu ’Alaihi
Lirik Sholawat Salamun ’Alaik
Salamun ’Alaika Ya Habiballahi
Salamun ’Alaika Ya Ya Rasulallah
Salamun ’Alaika Ya Habiballahi
Salamun ’Alaika Ya Ya Rasulallah
Salamun ’Alaika Adzkal Adzkiya-i
Salamun ’Alaika Thoha Ya Thohibi
Salamun ’Alaika Adzkal Adzkiya-i
Salamun ’Alaika Thoha Ya Thohibi
Salamun ’Alaika Ya Nurul Qulub
Salamun ’Alaika Ya Miski Wathibi
Salamun ’Alaika Ya Nurul Qulub
Salamun ’Alaika Ya Miski Wathibi
Salamun ’Alaika (2x) Ya Khotamar Rusuli
Salamun ’Alaika Dzainal Ambiya-i
Salamun ’Alaika Ashfal Ashfiya-i
Salamun ’Alaika Dzainal Ambiya-i
Salamun ’Alaika Ashfal Ashfiya-i
Salamun ’Alaika Ya Nurodz Dzholam
Salamun ’Alaika Hadil Hudaati
Salamun ’Alaika Ya Nurodz Dzholam
Salamun ’Alaika Hadil Hudaati
Salamun ’Alaika (2x) Mirobbi Samaa’i
Salamun ’Alaika Ya Abaz Zahro-i
Salamun ’Alaika Ya Jaddal Husaini
Salamun ’Alaika Ya Abaz Zahro-i
Salamun ’Alaika Ya Jaddal Husaini
Salamun ’Alaika Ya Abal Yatim
Salamun ’Alaika Ahmad Ya Habibi
Salamun ’Alaika Ya Abal Yatim
Salamun ’Alaika Ahmad Ya Habibi
Salamun ’Alaika (2x) Ya Khoirol Anaami
Lirik Sholawat Ya Ghoffar
Laa Ilaha Illallah… 3x
Yuhyi Qolba Dzikrullah…
Ya Allah…
Ya Robbi Sholli Afdholis Sholawat
’Alan Nabi Mahbubana
Thoha Rasuul Muhammadun wa ’Alaihi
Shollu ’Alaihi Wasallimu
Sholallahu ’Alaa Muhammad
Wa ’Alaa Aliihi Wa Salam
Sholallahu ’Alaa Muhammad
Wa ’Alaa Aliihi Wa Salam
Allah… Allah…
’Alaikum Bisyukrillahi Ya Khoirol Umatin
Allah… Allah…
Bijahil Nabiy Mukhtarol Zainal Anbiyai
Allah… Allah…
Sholatun Wataslimun Wa Azka tahiatin
Allah… Allah…
‘Alal Musthofa Mukhtari Khoirol Bariyati
Allah… Allah…
Ya Arhamarrohimin Irhmana…
Ya Arhamarrohimin Irhamna…
Wa’afina Wa’fuanna Wa’alaa Tho’atika
Wa Syukrika… Inna…
Astagfirullah… Astaghfirullah…
Astagfirullah… Astaghfirullah…
Astagfirullah… Astaghfirullah…
Allahu Akbar Allahu Akbar
Lirik Sholawat Maulaya
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah
Sakantum Fu’adi Warobbul ’Ibad
Sakantum Fu’adi Warobbul ’Ibad
Wantum Muna’i Wa Aqhsol Murod
Wantum Muna’i Wa Aqhsol Murod
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah
Fahal Tus’iduni Bishofwil Widad
Fahal Tus’iduni Bishofwil Widad
Wahal Tamnahuni Syariefal Maqoom
Wahal Tamnahuni Syariefal Maqoom
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah
Amutu Wa Ahya ‘Alaa Hubbikum
Amutu Wa Ahya ‘Alaa Hubbikum
Wazurri Ladaikum Wa Izzi Bikum
Wazurri Ladaikum Wa Izzi Bikum
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah
Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya
Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah
Farobbi Rohiemun Kariemun Wadud
Farobbi Rohiemun Kariemun Wadud
Yajuzu ’Ala ManYasyabil Maroom
Yajuzu ’Ala ManYasyabil Maroom
Lirik Sholawat Marhaban Ya Nurul Aini
Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban
Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Marhaban
Izhabana Biwujudin
Marhaban Marhaban
Musthofal Hadi Muhammad
Marhaban Marhaban
Ya Rasulallahi Ahlan Bika
Inna Bika Nus’ad
Wabijahih Ya Ilahi
Jud Wabaligh Kulla Maqsod
Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika
Wahdinan Nahja Sabilih
Kaibihim Nus’ad Wa Nursyad
Robbi Balighna Bijahih
Fijiwarih Khoiro Maq’aat
Asyroqol Kaunub Tihaja
Biwujudil Musthofa Ahmad
Wali Ahli Kauni Unsun
Wa Suruun Qod Tajaddal
Allah Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika
Fathrobu Ya Ahlan Masani
Fahazhoru Yummi Ghorrod
Wastahidu Bijamalin
Fauqo Fil Husni Tafarrod
Marhaban Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Walanal Busyro Bisa’din
Marhaban Mustamirin Laisa Yanfat
Marhaban Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Haitsu Utina Atho’an
Marhaban Jama’al Fakhrol Mu’abbad
Falirobbi Kullu Hamdin
Marhaban Marhaban
Jala’al Ya Surohul’ad
Marhaban Marhaban
Marhaban Ya Nurol ’Aini
Marhaban Marhaban
Marhaban Jaddal Husaini
Marhaban Marhaban
Ya Rasulallahi Ahlan Bika
Inna Bika Nus’ad
Wabijahih Ya Ilahi
Jud Wabaligh Kulla Maqsod
Ya Nabi Salam ’Alaika
Ya Rasul Salam ’Alaika
Ya Habib Salam ’Alaika
Sholawatullah ’Alaika
Washolatullahi Taghsya
Asyrofal Rusli Muhammad
Washolatullahi Taghsya
Asyrofal Rusli Muhammad
Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban
Wasalamun Mustamirun
Kulla Hinni Ya Tajaddal
Sholallahu ’Alaa Muhammad Marhaban
Sholallahu ’Alaihi Wa Salam Marhaban
Lirik Sholawat Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
(Zahro-u Nuru ’Aini
Man Hadzaha Yu’dzini 2x)
Hakadza Qolarrasul
Fathimah Antil Batul
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
(Fathimah Laki Hubbi
Walaki Khotwu Darbi 2x)
(Yanmu Dauman Fi Qolbi 2x)
Hubbu Fathimal Batul
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ilahi Zidfi Umri Ma Baqitu Mindahri
Ilahi Zidfi Umri Ma Baqitu Mindahri
Hubbun Fi Qolbi Yajri
Hubbu Fathimal Batul
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
Ya Zahro-u Ya Zahro
(Shollu ’Alaa Thohaz Zaini
Bimaulid Ummil Hasanain 2x)
(Nurun Sati’un Mubin 2x)
Fathimah Antil Batul
Lirik Sholawat Allah Allah
Allahu Allah Lamma Nadani Huwwa
Fashirtu ’Abdan Mamlukan Lahu Huwa
( Khoirol Bariyah Nazhroh ’Ilayya
Ma Anta Illa Kanzul ’Athiyyah 2x)
Allahu Allah Lamma Nadani Huwwa
Fashirtu ’Abdan Mamlukan Lahu Huwa
(Inni Muhibbun Bidzikri Ahmad
Basyir Muhibban Walau Biruuya 2x)
La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana
La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub
Ya Rasulallahi Ya Man Hubbuhu Yasyfisiqom
Anta Wa Allahi Syafi’u lilWaro Yaumaz Ziham
La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana
La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub
Nahnu Zurna Bihimakum
Wa Allah Ya Khoirol Anam
Anta Badrun Anta Syamsun
Anta Nuurun Ya Imam
La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana
La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub
Allah Allah Al-Madad Ya Rasulallah
Yadimal Jah ’Alaika Sholawatullah
Antal Ma’ruf Bil Judil Mukhlidh Dhuyuf
Inni Malhuf Akhidzni Bihaqillah…
Antal Habibul ’Adzhom Sirrul Mujiib
Hasya Yakif Man Lana Bi Rasulillah
Shohibal Khodro Akrimna Minka Binzroh
Wa Abaz Zahro Wal Qosim Wa Abdillah
Allah Allah Al-Madad Ya Rasulallah
Yadimal Jah ’Alaika Sholawatullah
Lirik Sholawat Laka Ya Robb
Laka Ya Robbi Usholli
Wa Uhibbul Qoo Imiin
Wa Du’ai Wa Roja-i
Ya Ilahal ’Alamiin
Lastu Aqdho Lisiwaka
Wa Ana Tho’u Hudaka
Wa ’Aduwwul Li’idaka
Wa ’Aduwwul Kafirin
Laka Ya Robbi Usholli
Wa Uhibbul Qoo Imiin
Wa Du’ai Wa Roja-i
Ya Ilahal ’Alamiin
Fisholati Wa Khusyu’i
Fisujudi Wa Ruku’i
Fi Qiyami Wa Khudu’i
Aslukud Darbal Mubin
Laka Ya Robbi Usholli
Laka Ya Robbi Usholli…
Innani Ahwa Sholati
Innaha Nuru Hayati
Wasabili Linajati
Fisabilil Muttaqin
Laka Ya Robbi Usholli
Wa Uhibbul Qoo Imiin
Wa Du’ai Wa Roja-i
Ya Ilahal ’Alamiin
Robbi Ya Robbi Taqobbal
Sholawati Wa Tafadhol
Laka Inni Atawasal
Bikhitamil Mursalin
Laka Ya Robbi Usholi
Laka Ya Robbi Usholi…
Laka Ya Robbi Usholi

Laka Ya Robbi Usholi…

Semoga bermanfaat dari beberapa lirik sholawat pilihan diatas!